The Quick Kailyn

Bread Wi' Kailyn Taken Out.

Allemansrätten

Den svenska allemansrätten är ett viktigt arv som vi måste bevara. Man märker skillnaden när man kommer till andra länder som har havskust till exempel. Vi kan lätt ta oss till havet och stränder här utan att behöva betala något men vi har skyldigheten att inte göra åverkan på naturen. Jag läste en bra skylt som sa: "Lämna bara kvar dina fotsteg". I andra länder är havskusten ofta bebyggd och man kommer inte dit med mindre än att man betala för en strandstol eller går in på en restaurang som har en bit strand och äter där. För oss är det så självklart att vi ska kunna nå kusten utan att behöva betala. Det är värdefullt!