The Quick Kailyn

Bread Wi' Kailyn Taken Out.

Dom satsade på mig ändå

Nästa vecka ska jag få gå en kurs inom presentationsteknik, vilket jag ser väldigt mycket fram emot. I och med det här jobbet som jag har fått så komemr man att hålla en hel del föredrag och presentationer och då är det bra om man kan teknikerna bakom som gör att man lyckas bra. Det är lite nervöst också, men det ska mest bli roligt och intressant. Jag är så glad över att jag ändå fick det här jobbet trots att jag inte har någon form av utbildning inom det. Men dom ville satsa på mig ändå och sa att om jag ville så hade dom de medlen för att ge mig det jag behöver.