The Quick Kailyn

Bread Wi' Kailyn Taken Out.

Hjälp

Vad för sorts affärssystem skall man installera i sin nyöppnade butik? Jag och en god väninna - båda nyblivna butiksägare - sitter och diskuterar denna och en del andra praktiska frågor över en kopp kaffe denna vackra februarieftermiddag. Det är inspirerande att prata med andra människor som befinner sig i liknande situationer i livet. Genom att ventilera och stötta varandra går ju allting trots allt mycket lättare! Vi människor är ju flockdjur trots allt... Ingen kan klara allting i livet helt själv i det långa loppet.